← Back

Smart Cities, een duurzaam economisch (eco)systeem (Language: Dutch)

  • Datum: Donderdag 24 September 11.00 - 13.00
  • Locatie: online
  • Deelname wordt bevestigd
  • Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Jacobine de Zwaan, adviseur Smart Cities bij RVO (jacobine.dezwaan@rvo.nl)

Digitalisering en technologisering zijn de grote drijvers achter transities binnen o.a. de energie-, mobiliteit- en circulaire sector. Deze ontwikkelingen komen samen in de stad. Gemeenten werken hard aan manieren om grip te krijgen op nieuwe kansen en bedreigingen die hieruit voortkomen. Met behulp van lokale partnerschappen zijn indrukwekkende innovaties en transformaties ontwikkeld die op dit moment nog een ding missen: de kracht om massa te creëren. Dit vraagt om actie op nationaal niveau.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Nederlandse Smart Cities ecosysteem de opdracht gegeven enkele voorstellen te ontwikkelen die een kantelpunt kunnen veroorzaken in discussies rondom opschaling en operationalisering. Tevens wil het ministerie inzicht in gewenste en noodzakelijke Smart City inzet op Rijksniveau.

Wanted: input van innovators van start- en scale-ups
Nederland zal zich - door mondiale onzekerheden en opgaven - moeten voorbereiden op verschillende toekomsten. Tijdens deze brainstormsessie zal het benodigde fundament voor deze toekomsten worden ontwikkeld.

Innovators, start- en scale-ups hebben het vooruitzicht op schaal en robuust beleid hard nodig. Om die reden staan wij tijdens de bijeenkomst stil bij jouw knelpunten, inzichten, lessen, en successen. Vervolgens zullen wij in gezamenlijkheid enkele oplossingsstrategieën inventariseren.

Panel met Kathalijne Buitenweg en Pieter Paul van Oerle
Tijdens de sessie vindt een paneldiscussie plaats met o.a. Kathalijne Buitenweg (Voorzitter Tijdelijke Tweede Kamer Commissie Digitale Toekomst) en Pieter Paul van Oerle (Strategy Director bij The Next Web). Facilitator en gespreksleider is Henk de Jong (CEO PBLQ).

www.upstreamfestival.com